Arkiv för april, 2017

  • aside

    Investerarbrevet publicerar artikel om Isofol

    ”Med en välfylld kassa kan läkemedelsbolaget Isofol accelerera utvecklingen. En avgörande klinisk studie av bolagets läkemedelskandidat är planerad till senare…

    by
  • aside

    Välkommen till Isofols årsstämma

    VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL) Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den…

    by
  • aside

    Isofol har framgångsrikt avslutat ISO-MTX-003-studien i vilken Modufolin utvärderas som räddningsterapi (rescue therapy)

    Isofol Medical AB tillkännagav idag att studien ISO-MTX-003, som utvärderar Modufolin som räddningsterapi (efter två cycler med HDMTX-behandling), har avslutats.…

    by
  • aside

    Isofol Medical offentliggör utfallet av Erbjudandet – handel på Nasdaq First North Premier inleds idag

    EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN,…

    by