Anders Rabbe

Anders Rabbe

Chief Executive Officer

Anders har en bred finansiell- och entreprenöriell bakgrund och har framgångsrikt strukturerat och utvecklat nya bolag inom ett flertal branscher. Han har tidigare erfarenheter från ledande befattningar som verkställande direktör, finanschef och styrelsemedlem i både börslistade och privatägda företag.

Anders har arbetat på Isofol Medical AB sedan 2010.

Uppdrag: Chief Executive Officer

Invald: 2010

Födelseår: 1970

Innehav*:  115 932 aktier

Kontakt:
Mail: info@isofolmedical.com

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 3 september 2018.