Jan-Eric Österlund

Jan-Eric Österlund

Styrelseordförande

Jan-Eric har under de senaste trettio åren var mycket involverad i Life Science-sfären inom Private Equity och Management Buy-outs. Han har tidigare arbetat på direktörsnivå och som ordförande för ett flertal amerikanska, schweiziska, kanadensiska och svenska börsnoterade och privatägda företag. Han låg bakom uppköpet av HemoCue från Pharmacia, där han var ordförande i fyra år innan bolaget såldes. Han har även varit ordförande i Investment AB Skrinet och Munksjö samt direktör för Ermitage Ltd, ett London-baserat fondförvaltningsbolag. Han är för nuvarande ordförande i PE-gruppen MVI Equity och direktör för MVI Fund.

Uppdrag: Styrelseordförande

Invald: 2012

Födelseår: 1945

Innehav*: 640 000

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Kontakt: jan-eric@osterlund.co.uk

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 1 mars 2018.