Karin Ganlöv MD

Karin Ganlöv MD

Chief Medical Officer

Karin är ansvarig för medicinsk rådgivning och medicinska beslut i samband med utvecklingen avarfolitixorin (Modufolin®). Hon är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den kliniska forskargruppen. Karin är en legitimerad läkare utbildad vid Lund Universitet där hon specialiserade sig inom thoraxkirurgi. Karin har en forskningsbakgrund inom inflammatoriska sjukdomar och har under de senaste 13 åren arbetat inom läkemedel och medicinteknik, initialt i rollen som medicinsk rådgivare inom hennes expertisområde, och under de senaste 8 åren som medicinsk chef. De sista fem åren inkluderade ett globalt ansvar för företaget.
Karin började på Isofol Medical AB i april 2015.

Uppdrag: Chief Medical Officer

Invald: 2015

Födelseår: 1964

Innehav*:13 664 aktier

Kontakt:  
Telefon: (0)702 433 750
*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 1 mars 2018.