Karin Lundström

Karin Lundström

Clinical Trial Assistant

Karin är ansvarig för den administrativa verksamheten vid genomförandet av de kliniska studierna med arfolitixorin (Modufolin®). Karin har c:a 20 års erfarenhet inom läkemedels- och medicintekniska industrin.
Karin har arbetat på Isofol Medical AB sedan augusti 2017.

Kontakt:
Email: karin.lundstrom@isofolmedical.com
Telefon: (0)738 55 55 96