Lisa Skintemo M.Sc

Lisa Skintemo M.Sc

Global Clinical Trial Manager

Lisa är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av de kliniska studierna med arfolitixorin (Modufolin®) inom kolorektalcancer. Lisa har en M.Sc i farmaceutisk biovetenskap från Göteborgs universitet. Lisa har arbetat på svenska läkemedelsverket och har över tio års klinisk forskarerfarenhet inom läkemedels- och medicinsktekniska industrin.

Lisa har arbetat på Isofol Medical AB sedan i maj 2015.

Kontakt:
Email:lisa.skintemo@isofolmedical.com
Telefon:(0)702 433 765