Marianne Svärd Ph.D

Marianne Svärd Ph.D

CMC

Marianne har det övergripande ansvaret för CMC och IMP för de kliniska studierna. Hon har en PhD i fysikalisk kemi/yt- och kolloidkemi från Lunds universitet. Hennes yrkeserfarenhet omfattar mer än 25 år inom läkemedels FoU och produktion, inklusive positioner på AstraZeneca och Ferring.

Hon arbetar enligt en halv-virtuell modell med ett nätverk av erfarna konsulter och CRO-bolag. Hon har, som exempel, lett ett projekt som under två års period tog en tidig utvecklingssubstans mot cancer fram till initiering av en fas I/II-studie.

Sedan 2003 har Marianne arbetat för små och medelstora företag som oberoende konsult genom Skogsmöllan AB och har projektlett eller varit bidragande i flera nationella och internationella ansökningar för kliniska prövningar.

Marianne började arbeta med Isofol Medical AB år 2013.

Kontakt:
Email:marianne.svard@isofolmedical.com
Telefon:(0)705 285 987