Sven Erickson, Ph.D

Sven Erickson, Ph.D

Chief Commercial Officer

Sven Erickson leder bolagets licensiering- och kommersialiseringsarbete för läkemedelskandidaten arfolitixorin. Före anslutningen till Isofol tjänstgjorde Dr. Erickson som medicinsk chef i Norden hos PTC Therapeutics. Innan anställningen på PTC hade han rollen som Product Search and Evaluation Manager på Medivir, ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med inriktning på onkologi där han ansvarade för in-licensieringsprocessen. Innan han anställdes på Medivir 2014 hade Erickson olika roller på Novartis, bland annat som Scandinavian Medical Head Critical Care. Dr. Eriksson har även doktorerat i experimentell onkologi på Karolinska Institutet i Sverige.

Sven har arbetat på Isofol sedan 2017.

Uppdrag: Chief Commercial Officer

Innehav*: 7.000 aktier

Kontakt:
E-post: sven.erickson@isofolmedical.com

Telefon: 0722-006 090
*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 31 december 2018.