Ulf Jungnelius

Ulf Jungnelius

MD/Director

Ulf tidigare erfarenheter innefattar ledande befattningar inom onkologi och klinisk utveckling på Celgene, Takeda, Pfizer och Eli Lilly.

Han har spelat nyckelroller i den kliniska utvecklingen och vid marknadsgodkännande av flera storsäljande läkemedel som t.ex. Gemzar® (gemcitabin) och Evista® (raloxifen). På meritlistan ingår även hans bidrag till den kliniska utvecklingen av läkemedel såsom Alimta® (pemetrexed), Revlimid® (lenalidomid) och Vidaza® (azacitidin).

Därtill har Ulf varit lett flera stora Due Diligence-processer som har har resulterat i mångmiljardsförvärv, däribland Celgenes uppköp av Abraxis och Pharmion.

Uppdrag: Direktör / Styrelsemedlem

Invald: 2010

Födelseår: 1951

Innehav*: 100 000 aktier

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 1 mars 2018.