Ulf Jungnelius MD

Ulf Jungnelius MD

Director of the Board, advisor for clinical & regulatory programs

Ulf tidigare erfarenheter innefattar ledande befattningar inom onkologi och klinisk utveckling på Celgene, Takeda, Pfizer och Eli Lilly.

Han har spelat nyckelroller i den kliniska utvecklingen och vid marknadsgodkännande av flera storsäljande läkemedel som t.ex. Gemzar® (gemcitabin) och Evista® (raloxifen). På meritlistan ingår även hans bidrag till den kliniska utvecklingen av läkemedel såsom Alimta® (pemetrexed), Revlimid® (lenalidomid) och Vidaza® (azacitidin).

Därtill har Ulf varit lett flera stora Due Diligence-processer som har har resulterat i mångmiljardsförvärv, däribland Celgenes uppköp av Abraxis och Pharmion.