Radiumhemmets Forskningsfonder intervjuar Isofol

Radiumhemmets Forskningsfonder intervjuar Isofol
maj 21, 2018 Admin Isofol

maj 21, 2018

Radiumhemmets Forskningsfonder intervjuar Isofol

Den 20 maj gick det att läsa om Isofol i Radiumhemmets Forskningsfonders tidning, ”Cancerforskning räddar liv”. Tidningen distribueras som en bilaga i Dagens Nyheter med en upplaga på 211.000 ex. Tidningen gick även ut tillsammans med Svenska Dagbladet redan fredagen den 18 maj.
I intervjun belystes den viktiga registreringsgrundande studien, ISO CC-007, som kommer att påbörjas under hösten 2018.

Läs artikeln här >>

Läs artikeln om Isofol

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB
E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin
Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet  5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin, avsedd främst för behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.dev.isofolmedical.com