Publikationer

ETT URVAL AV PUBLIKATIONER

En stark vetenskaplig grund kring de potentiella fördelarna med arfolitixorin (Modufolin®), har byggts upp med omfattande forskning. Nedan följer ett urval av tillgängliga resultat: