Nyheter & Press

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 23 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol stärker ledningsgruppen och utnämner Roger Tell, MD, PhD, till Chief Scientific Officer och Senior Vice President of Clinical Development

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 19 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol utser Robert Marchesani som rådgivare till bolagets styrelse

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 16 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol tillkännager start av pivotal klinisk fas 3 studie med arfolitixorin för behandling av metastaserad kolorektal cancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Göteborg, Sverige, 15 november, 2018 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL),...

 • Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo och Bo Lundgren utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB (publ) som antogs på årsstämman...

 • Rapport från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 10 oktober 2018Den 10 oktober 2018 avhölls extra bolagsstämma...

 • Ny ordförande och utökad styrelse i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), som utvecklar arfolitixorin som behandling för avancerad kolorektal cancer,...

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 oktober...

 • Isofol presenterar på Pareto Securities ”Annual Health Care Conference” 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Den 6 september anordnar Pareto Securities deras årliga event ”Annual Health Care Conference” för...

 • Patent godkänt i USA för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Patentet som nu godkänts i USA är giltigt fram till 2037 och täcker både den Aktiva Farmaceutiska...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari – juni 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets halvårsrapport för januari – juni 2018 nu finns...

 • Dagens Industri publicerar en artikel om Isofol Medical

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Dagens Industri publicerar idag en artikeln om Isofol Medical i samband med Almedalsveckan

 • Redeye och Isofol bjuder in till direktsändningen av Pre-ASCO den 28 maj

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Inför årets stora cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology (https://www.asco.org/))...

 • Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets delårsrapport för januari – mars 2018 nu finns...

 • Isofol meddelar att ett abstract med nya forskningsresultat har publicerats inför årets ASCO-kongress i Chicago

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett vetenskapligt abstract har publicerats inför årets kongress...

 • Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 3 maj 2018

 • Isofol meddelar att en s.k. särskild protokollbedömnings process (SPA) med FDA pågår

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) ansökte i mars 2018 om en s.k. särskild protokollbedömning (SPA) med United...

 • Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB meddelar idag att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017 och bolagsstyrningsrapport...

 • Isofol meddelar att ett abstrakt rörande genetikens inverkan på behandlingsprognos vid CRC-behandling skall presenteras vid ASCO 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstrakt rörande korrelation mellan expressionsnivåer av...

 • Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

  Regulatoriskt pressmeddelande

 • Isofol har valt dos på läkemedelskandidaten arfolitixorin inför registreringsstudien ISO-CC-007

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Dosen av Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin som skall användas i den registreringsgrundande studien...

 • Isofol Medical publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar arfolitixorin som ett förstahandsval...

 • Isofol Medical införlivar Världshälsoorganisationen (WHO)s rekommenderade generiska namn (INN) arfolitixorin för Modufolin®

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget framgent kommer att använda arfolitixorin vid benämning...

 • Isofol rapporterar framgångsrikt utfall från vetenskapliga rådgivningen med EMA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) har fått positiv återkoppling vid samråd med Europeiska läkemedelsmyndigheten...

 • Isofols VD, styrelsemedlemmar och anställda tecknar aktier för 7 655 136 SEK med stöd av tecknings - och personaloptioner

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Det incitamentsprogram med tecknings- och personaloptioner i Isofol Medical AB (publ), som initierades...

 • Positivt behandlingsutfall med Modufolin® (arfolitixorin) publiceras på cancersymposium (ASCO) i USA

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Inför årets gastrointestinala (GI) cancer symposium, anordnat av American Society of Clinical Oncology...

 • Framgångsrikt möte med FDA om Fas II-avslutningen och upplägget av Fas III-studie för Modufolin®

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), som utvecklar Modufolin® (arfolitixorin) för behandling av avancerad kolorektal...

 • Isofol tillkännager positiva effektdata för Modufolin® (arfolitixorin) hos patienter som behandlas för metastaserande kolorektalcancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, tillkännager idag positiva effektdata för Modufolin®...

 • Isofol kommer presentera på årets uppsättning av Biotech Showcase Conference i San Fransisco

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

 • Isofol meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av kolorektalcancer presenteras på ASCO-GI 2018

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av kolorektalcancer...

 • Isofol presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolagets ledning kommer presentera att Isofol samt den senaste...

 • Isofol presenterar på Redeye Life Science Seminar 2017

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolagets CCO Sven Erickson kommer att presentera Isofol samt den...

 • Delårsrapport januari – september 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ; First North Premier: ISOFOL), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin®...

 • Isofol utser Gustaf Albèrt till Chief Financial Officer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) har rekryterat Gustaf Albèrt till positionen som Chief Financial Officer. Med...

 • Isofol meddelar att Modufolin® som räddningsbehandling vid osteosarkom hos barn är säkert och förebygger HDMTX-relaterad toxicitet

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att resultaten från den nyligen avslutade kliniska studien ISO-MTX-003...

 • Isofol Medical har genomfört ett framgångsrikt typ-C-möte med amerikanska FDA gällande Modufolin® för behandling av metastaserande kolorektalcancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett framgångsrikt typ-C-möte med FDA har genomförts. Mötet...

 • Isofol meddelar att initiala resultat från pågående studien ISO-CC-005 indikerar effekt av Modufolin® vid behandling av metastaserad kolorektalcancer

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ), ett klinisk onkologibolag, meddelar att lovande initiala resultat från ISO-CC-005...

 • Isofol Medical AB: Halvårsrapport 2017 (januari 2017 – juni 2017)

  Regulatoriskt pressmeddelande

  GÖTEBORG den 21 augusti 2017 - Isofol Medical AB (publ; First North Premier: ISOFOL), ett onkologibolag...

 • Isofol utser Dr. Sven Erickson till Chief Commercial Officer

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Som del av förberedelserna inför diskussioner med potentiella partners meddelar Isofol Medical AB (publ)...

 • Isofol upprättar samarbete med Prof. Sten Nilsson och Dr. Alain Herrera som del av förberedelserna inför registreringsstudien med Modufolin®

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att professor Sten Nilsson, en av Skandinaviens ledande forskare inom...

 • Isofol meddelar att ett abstract om Modufolin® vid osteosarkombehandling presenteras på ESMO 2017

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract om Modufolin® vid osteosarkombehandling har godkänts...

 • Scrip Intelligence, en ledande källa för strategisk analys i läkemedelsindustrin, publicerar artikel om Isofol Medical

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

 • Isofol har enrollerat och doserat de första patienterna i IND-studien ISO-FF-001

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att de sex första patienterna tagits in och doserats med Modufolin®...

 • Nya forskningsresultat stärker Isofols rational och motivering till att genomföra den pivotala ISO-CC-007 studien

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) rapporterade idag att resultat från en akademisk samarbetspartner har presenterats...

 • Isofol har öppnat fem ytterligare studiecentra i ISO-CC-005-studien i vilken Modufolin® utvärderas för behandling av kolorektalcancer

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att det sista av fem ytterligare studiecentra  har öppnats i...

 • Isofol presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att VD Anders Rabbe kommer under Småbolagsdagen den 12 juni presentera...

 • Isofol Medical AB utser Pareto Securities till likviditetsgarant

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolaget har utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant...

 • Isofol meddelar att ett abstract har publicerats inför årets ASCO-kongress

  Icke regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract inför årets möte av American Society of Clinical...

 • Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 16 maj 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Isofol Medical AB (publ; First North Premier: ISOFOL), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin®...