Nyheter & Press

« Tillbaka

Isofol presenterar på Redeye Life Science Seminar 2017

Isofol Medical AB (publ) meddelar att bolagets CCO Sven Erickson kommer att presentera Isofol samt den senaste utvecklingen av bolaget under Redeye Life Science Seminar den 24 november i Stockholm. Evenemanget kommer att sändas live via www.redeye.se och i efterhand finnas tillgängligt via bolagets profil på Redeye Universe. 

Redeye Life Science Seminar 2017 - fredag den 24 november

Bolagets Chief Commercial Officer (CCO) Sven Erickson kommer att presentera Isofol på Redeye Life Science Seminar på Haymarket i Stockholm. Historiskt har det life science fokuserade eventet lockat nästan hundra institutionella investerare och större privatinvesterare samt nyhetsbyråerna EFN, DI, Affärsvärlden och flera branschtidningar.

Isofols presentation kommer att gå av stapeln mellan 15:05 – 15:25 och kan följas live på www.redeye.se. Bolagspresentationen kommer sedan i efterhand finnas tillgänglig på bolagets profil på Redeye Universe (https://www.redeye.se/company/isofol-medical).

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se 

Dokument