Samarbetspartners

Merck & Cie

Isofol har ett strategiskt utvecklingssamarbete med Merck & Cie, dotterbolag till Merck KGaA, som är ett världsledande bolag inom healthcare, life science, utveckling av högpresterande material och är världens ledande tillverkare av reducerade folater. Partnerskapet mellan bolagen har många synergier. Isofol har expertis för användning av reducerade folater i cancerbehandlingar och andra medicinska tillämpningar. Merck & Cie är den ledande cGMP-tillverkaren av reducerade folater, inklusive leukovorin och levoleucovorin, med expertis och kunskap inom processutveckling, formulering och tillverkning av reducerade folater såsom arfolitixorin (Modufolin®).

Genom ett exklusivt leverantörs- och licensavtal, får Isofol tillgång till den unika, patenterade tillverkningsprocessen och produktionskapaciteten hos Merck & Cie för användning i kliniska prövningar och den efterföljande kommersialiseringen av arfolitixorin (Modufolin®). Genom samarbetet stärker, Merck & Cie sin position inom utveckling av reducerade folater för cancerbehandling.

För mer information om Merck & Cie, vänligen besök www.merckgroup.com.

Recipharm

Recipharm är den kommersiella tillverkaren av arfolitixorin (Modufolin®) och har tillsammans med Isofol och Merck validerat en metod för fullskalig, kommersiell produktion.

Recipharm är en av Europas ledande CDMO-företag (contract development and manufacturing organization) inom läkemedelsindustrin med cirka 1 500 anställda.

Företaget erbjuder tillverkningstjänster för läkemedel i en rad olika doseringsformer, produktion av kliniskt prövningsmaterial och produktutveckling av läkemedel. Recipharm tillverkar för närvarande mer än 200 olika produkter till både stora läkemedelsföretag som små forsknings- och utvecklingsföretag.

Recipharms omsätter cirka 2,1 miljarder kronor och bolaget har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien. Huvudkontoret är belagt i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

För mer information om Recipharm, vänligen besök www.recipharm.com

 

 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är en nära samarbetspartner och nyckelkälla för klinisk och medicinsk kompetens. Samarbetet möjliggör användandet av toppmodern utrustning och lokaler  för Isofols kliniska prövningar.

 Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SU ger akut och grundläggande vård för Göteborgsregionen. Utöver det ger även SU högspecialiserad vård för 1,7 miljoner invånare i Västsverige. SU grundades 1997 när tre de sjukhusen Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset slogs samman.

Forskningen som utförs vid SUs forskningsinstitutioner, såsom Sahlgrenska akademin, har resulterat i ett stort antal framgångar och innovationer. Ett exempel som kan benämnas är utvecklingen av PAS, ett antibiotikum använt i behandlingen av tuberkulos och det blodförtunnande läkemedel Apekumarol. Båda dessa utvecklades efter andra världskriget som ett resultat av Jörgen Lehmanns forskning. Under 70- och 80-talet, bidrog Arvid Carlsson och Björn Folkow framgångsrikt till utvecklingen β-blockerare Seloken och L-dopa för Parkinsons. Arvid Carlsson fick senare äran att ta emot Nobelpriset i fysiologi och medicin år 2000 för sitt arbete på signalsubstansen dopamin och hans forskning har resulterat i ett flertal  storsäljande läkemedel. Dessutom har läkemedel såsom Losec och Nexium, från AstraZeneca, har möjliggjorts tack vare viktiga bidrag från Lars Olbe via Sahlgrenska akademin.

Professor Bengt Gustavsson har varit verksam på SU ända sedan han började sin forskning kring folaters effekter på cytostatika i slutet av 1970-talet. Teamet runt honom vid SU är en sammansvetsad grupp bestående av medicinska forskare, sjuksköterskor och laboratoriepersonal som hjälpt till i Bengts tidigare kliniska studier och forskning i flera årtionden.