Affärsidé och strategier

[spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;border-top: 0px ;border-left: 0px ;border-right: 0px ;border-bottom: 0px ;padding-top: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

AFFÄRSIDÉ

“Isofol skall bidra till förlängt liv och förbättrad livskvalitet för cancerdrabbade genom att globalt erbjuda läkemedlet arfolitixorin”

MÅL

  • Att säkerställa en framgångsrik registreringsstudie, ISO-CC-007 (AGENT), inom kolorektalcancer
  • Att nå markandsgodkännande för läkemedelskandidaten arfolitixorin i första hand för marknaderna i USA, Europa och Japan
  • Att säkerställa en solid kommersialiseringsplan för en lyckad lansering av arfolitixorin

STRATEGIER

Utveckla arfolitixorin inom onkologi

Isofol är ett biotechbolag med målsättning att ta arfolitixorin till marknaden. Läkemedlet skall minska tumörbördan, öka livskvaliteten och livslängden hos ett stort antal behövande patienter. Bolaget fokuserar på ett cancerläkemedel vars potential och kommersiella möjlighet bedöms vara mycket stor.

Fokusera på största medicinska behovet

Isofol satsar en registreringsstudie som fokuserar på behandling av metastaserad kolorektalcancer (mCRC) där det medicinska behovet är stort; många människor är drabbade och dagens behandlingsalternativ är otillräckliga. Endast 14 procent av patienterna med mCRC är vid liv 5 år efter diagnos.

Organisationsstrategi

Isofol har byggt en organisation med nyckelkompetenser som kompletteras med partnersamarbeten för att säkra resurser med bästa kompetens.

Kommersiell strategi och affärsmodell

Isofol har för avsikt att ha en kommersialiseringsstrategi på plats i god tid innan ett registreringsgodkännande. Isofols målsättning är att utlicensiera arfolitixorin eller sälja Isofol till ett globalt läkemedelsbolag.

[/spb_text_block]

Scroll to Top