Cancer treatment with blockbuster potential

Investerarbolaget Yield med fokus på bolag i Göteborgsregionen har köpt in sig i medicinbolaget Isofol Medical AB. Yield har köpt aktier av Isofols ägare samt i en riktad nyemission.

Yields styrelse gör bedömningen att Isofols behandlingsmetod för olika cancersjukdomar, främst så kallad kolorektalcancer, (tjocktarms- och ändtarmscancer) ska utvecklas till en ny svensk internationell storsäljare. Isofol är en avknoppning från det av professor Bengt Gustavsson ägda bolaget Biofol. Han är klinikchef för kirurgi vid Östra Sjukhuset i Göteborg.

Solida tumörsjukdomar
Bengt Gustavsson är en internationell auktoritet inom cancerkirurgi och har i drygt 30 år deltagit i utvecklingsarbetet kring behandling av solida tumörsjukdomar med cytostatika.

Hans forskningsresultat ligger bakom medicinteknikföretaget Carmel Pharma där nu bland andra Wallenbergarnas maktbolag Investor, brittiska riskkapitalbolaget 3i och Industrifonden är delägare. Carmel Pharma har utvecklat ett system för sluten hantering av toxiska läkemedel.

Isofol använder en ren form av folsyra i kombination med befintliga cytostatika för behandling av tjock- och ändtarmskcancer. Metoden är patentsökt på alla viktiga marknader för olika tumörsjukdomar. Prövningar på djur visar en bättre effekt med färre biverkningar. Resultat som bekräftats av externa forskningsgrupper.

Bakom behandlingsmetoden ligger över 20 års forskningsarbete och investeringar på cirka 35 miljoner kronor ”Inom några veckor inleder vi kliniska studier på patienter på Östra sjukhuset”, säger Jesper Kähr, vd Isofol.

Prövning klar 2010
Klinisk prövning av Isofols behandlingsmetod, fas I och fas II studier, ska vara klar 2010.

”Då är vi beredda att förhandla om utlicensiering till internationella läkemedelsföretag”, säger Jesper Kähr. ”Vi har redan inledande diskussioner med ett antal utvalda bolag.” Yield har i samband med inträdet som ägare i Isofol givit löfte om ytterligare kapital.

”Isofol är nu Yields viktigaste innehav. Vi är beredda att gå in med ytterligare minst 10 Mkr”, säger Anders Hilmersson.

Enbart inom områden tjocktarms- och ändtarmscancer bedöms marknaden för Isofols behandlingsmetod vara värd cirka 4,5 miljarder kronor i USA och EU.

Scroll to Top