Isofol tests new medicine against cancer

(Swedish) Pressklipp Dagens Industri – 

Isofol testar ny medicin mot cancer
I början av januari inleder läkemedelsbolaget Isofol Medical kliniska försök, studier i fas ett och fas två, av läkemedlet Modufolin för behandling av cancer. Modufolin ska minska biverkningarna vid behandling av cancer med cytostatika.

Professor Bengt Gustavssons forskning under drygt 20 år har resulterat i Modufolin, som är en ren naturlig och stabil folsyra/folat. Över tiden har arbetet med att ta fram Modu folin kostat uppskattningsvis cirka 500 miljoner kronor.

Isofol har sedan i våras ett avtal med Eprova, som är ett dotterbolag till läkemedelsjätten Merck, om tillverkning av Modufolin. Merck Eprova är världsledande på tillverkning av folater för medicinskt bruk.

Avtalet ger Isofol exklusiv rätt att sälja och även utlicensiera Modu folin, som ska ersätta Leucovorin som i dag är den vanligaste behandlingsmetoden vid cancer.

Leucovorin har i över 30 år, tillsammans med cellgiftet 5FU, varit basen vid behandling av tjocktarmsoch ändtarmscancer.

Värt 10 miljarder kronor
”Det globala värdet av den marknad som Isofol arbetar på är cirka 10 miljarder kronor”, säger Lars Lind, ordförande i Isofol. Prekliniska försök vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har visat att Modufolin i kombination med 5FU ger betydligt högre effekt med mindre biverkningar än 5FU-Leucovorin.

De studier som inleds nästa månad väntas vara avslutade till hösten och beräknas kosta cirka 10 miljoner kronor. Isofol har tagit in 5 Mkr i en nyemission där cirka 15 privatpersoner har medverkat. De äger tillsammans 7 procent. Bengt Gustavsson äger 57 procent och det marknads – noterade investeringsbolaget Yield äger 36 procent.

Yield, som hittills har investerat cirka 10 Mkr i Isofol, förhandlar med Bengt Gustavsson om att köpa ytterligare 4–5 procent.

Behöver inget ägartillskott
Han uppger att Isofol för samtal om licensavtal med ett antal stora läkemedelsbolag.

”Om vi skriver avtal kommer Isofol inte att ha behov av ägartillskott framöver. Då kan det också bli aktuellt med en börsnotering av Isofol”, säger Lars Lind.

”Värdet på bolaget är i dag 150 Mkr. Med lyckade fas ett- och fas två-studier och ett antal licensavtal kan marknadsvärdet hamna på 1,5 miljarder kronor.”

Lars Lind är aktieägare i Yield, noterat på Aktietorget, tillsammans med bland andra bröderna Hans och Lars Wiklund, som är huvudägare.

JAN WÄINGELIN
jan.waingelin@di.se, 031-29 32 33

Scroll to Top