Stort intresse för göteborgsk life science

(Swedish) Pressklipp Kemivärlden Biotech / Chemicalnet

Behandling av alkoholberoende, cancerläkemedel som testas på patienter och nyheter från Cellartis presenterades vid årets Park Annual-seminarium i Göteborg.

Drygt 360 åhörare lockades till Göteborg när Sahlgrenska Science Park för femte året arrangerade Park Annual – ett eftermiddagsseminarium med fokus på nystartade life science-bolag med ursprung i Västsverige.

Göteborgsbaserade Isofol var ett av företagen som presenterade sig under eftermiddagen. Med en vial i handen kliver Anders Rabbe, företagets vd, upp på scenen. I den lilla flaskan finns resultatet av drygt 30 års forskning: läkemedelskandidaten Modufolin.

– Nu går vi in i den kliniska utvecklingsfasen. Läkemedelsverket har godkänt en klinisk fas I/IIa-studie på patienter med tjocktarmscancer som vi startar vid jul i år, säger han.

Modufolin är ett folat; ett naturligt förekommande derivat av vitaminen folsyra. Vägen till läkemedelskandidaten startade med en upptäckt cancerläkaren Bengt Gustafsson gjorde i mitten av 1970-talet. I kommande nummer av Kemivärlden Biotech kan du läsa mer om den kemiska historien fram till flaskan med Modufolin – en satbil icke-racemisk form av metylen-tetrahydrofolat.

I den planerade studien ska Isofols läkemedelskandidat testas i kombination med ett välkänt, storsäljande cancerläkemedel (Alimta). Företaget har också planer för ett diagnostiskt test för att se vilka patienter som har nytta av Modufolin, nämner Anders Rabbe.

– Modufolin ska ses som ett läkemedel som kan förbättra effektiviteten hos vissa existerande cancerläkemedel, men även minska biverkningarna av vissa, säger han.

Mötesplats
I vimlet av forskare, företagsledare, utställare och investerare fanns Jenny Olsson, projektledare på Innovationsbron.

– Det här är en självklar mötesplats för alla inom life science i Västsverige. Det är också en bra chans för våra bolag att visa upp sig för en bred målgrupp, säger hon.

Minskar njutningen av alkohol
Nya sätt att behandla alkoholberoende står i fokus för det allra yngsta bolaget under eftermiddagen, Abunon. Deras forskning visar att ghrelin, ett hormon som påverkar aptiten, även är kopplat till alkoholintag.

– I djurstudier ser vi att antagonister mot ghrelin-receptorn minskar djurens alkoholintag och belöningen de upplever vid alkoholkonsumtion. Därför är ghrelinreceptorn är ett nytt läkemedelsmål för behandling av alkoholberoende, säger Suzanne Dickson, professor vid Sahlgrenska akademin och en av Abunons grundare.

OmnioHealer, som arbetar med proteinet plasminogen för behandling av sår på trumhinnan, och Laccure, som utvecklat en förbättrad behandling av bakteriell vaginos baserad på en patentsökt, kemiskt modifierad form av mjölksyra, var andra spännande, unga företag under dagen.

Vill bota med stamcellsbehandling
Stamcellsföretaget Cellartis är i det här samanhanget en rutinerad räv med sina tio år på nacken. Cellartis arbetar både med humana embryonala stamceller och så kallade ips-celler (inducerade pluripotenta stamceller). Cellerna används för att skapa bland annat hjärtmuskel- och leverceller som kan användas för läkemedelsutveckling och toxicitetsstudier.

Cellartis har alltid strävat efter att hålla en sådan kvalitet på sina celler att de också kan användas inom regenerativ medicin; alltså att cellerna används för att ersätta skadade eller sjuka delar i kroppen. I ett projekt med Mitsubishi Tanabe Pharma är målet en behandling av Parkinsons sjukdom.

– Jag hoppas att vi kommer med nyheter om det i början av nästa år, säger Johan Hyllner, Cellartis forskningschef, lite hemlighetsfullt.

Cellartis har idag 65 anställda; huvudkontor i Göteborg och en stamcellsfabrik i Skottland. Företagets inkomster kommer huvudsakligen från försäljning av celler och samarbeten inom forskning och utveckling, berättar Johan Hyllner.

– Tyvärr har vi ännu inte svarta siffror i slutändan, men vi är på väg dit, säger Johan Hyllner.

Källa: Chemicalnet, läs hela artikeln här.