Se hur arfolitixorin
fungerar i cancerceller

Se animeringen

Pivotal Fas III studie

Första patienten inkluderad i Isofols
AGENT studie, en studie i första linjens
metastaserande kolorektal cancer

Läs mer

Arfolitixorin - en läkemedelskandidat
för behandling av kolorektal cancer

Läs mer

Fler än 370 000 CRC patienter
skulle i framtiden kunna
behandlas med arfolitixorin

Läs mer

Previous

Next

Startsidan 2

Kommande Event