För investerare

Allt om läkemedelskandidaten arfolitixorin
och relaterad information

Utökad effekt- och säkerhetsdata

Extensionskohorterna I och II (31 patienter): Tumörkrympning efter 16 veckors behandling med arfolitixorin

I september 2020 presenterade Isofol data kring de två extensionskohorterna (31 patienter) som behandlats i 16 veckor eller längre. Data visade en ”best overall response rate” (best ORR) om 55 %. Dessa patienter behandlades med 120 mg/m2 arfolitixorin och 5-fluorouracil (5-FU) med antingen irinotekan eller oxaliplatin (ARFIRI/ARFOX). Av dessa 31 patienterna behandlades 17 med en ARFOX-regim, som är den experimentella regimen i den pågående AGENT-studien.

En ”best ORR” om 59% observerades i ARFOX regimgruppen jämfört med 50% i ARFIRI regimgruppen, trots att 53% av patienterna hade högersidig tumörplacering och 24% uppvisade BRAF-mutation 4,5. I den allmänna CRC-populationen och i historiska kontroller av fas III-studier i första linjens mCRC har cirka 30-40% 1,2,3 högersidig tumörplacering uppvisats och 10% har visat BRAF-mutation 4,5. Både högersidig tumörplacering och BRAF-mutationer är historiskt kända som svaga prognostiska faktorer 4,5,6,7,8 och ”best ORR” i dessa patientpopulationer i första linjens mCRC, behandlade med antingen FOLFOX eller FOLFIRI, har historiskt genererat ”best ORR” om ~ 40% 1,2 respektive 15-20% 9,10.

Genomsnittlig ORR baserade på pivotala fas III-studier som beaktats i en nyligen publicerad metaanalys/granskning av Giuliani & Bonetti (2018)11 indikerar att FOLFOX-regimer genererar 45% ”best ORR” och FOLFIRI-regimer genererar 40% ”best ORR” i historiska första linjens mCRC icke selekterade patientpopulationer (all-comers).

Extensionskohorterna omfattade totalt 43 patienter. Av dessa var det 12 patienter som ej utvärderades efter 8 veckor (ingår inte i gruppen per protokoll) eller längre med datortomografi (uppföljning efter 8 veckor var inte obligatorisk) och följdes således inte till ”best ORR”.

Referenser

1. Saltz et al. JCO.2008 26: 2013-2019
2. Loupakis F. et al 2018 119:1451-145
3. Hanna D & Lenz H-J, Clin Advanc in Hematology & Oncology. 2020 May; 18(5):253-257
4. Caputo et al Int J Mol Sci. 2019 Nov; 20(21): 5369
5. Clarke C & Kopetz S, J Gastrointest Oncol. 2015 Dec; 6(6): 660-667
6. Tejpar S. et al JAMA Oncol. 2016 Oct 10
7. Arnold D. et al Ann Oncol. 2017 Aug 1;28(8):1713-1729
8. Loupakis F. et al J Natl Cancer Inst. 2015 Feb 24;107(3)
9. Van Cutsem E. et al. J.Clin Oncol. (2015) 33:692-700
10. Tveit KM. et al J.Clin Oncol. (2012) 30(15):1755-1762
11. Giuliani & Bonetti, Int J Colorectal Dis. 2018 Nov; 33(11): 1505-1516

Pressmeddelanden

2020-09-30 PM, Isofol rapporterar 55 % objektiv tumörrespons hos…>>

2019-05-08 PM, Isofol rapporterar 58 % Overall Response Rate…>>

2019-01-17  PM, Isofol rapporterar tumörkrympning hos …>>

Läs mer

Clinicaltrials.gov – ISO-CC-005 (NCT02244632) >>

Senast uppdaterad 2022-12-07

Rulla till toppen