005-studiedata

Utökad effekt- och säkerhetsdata

Tumörkrympning efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

Isofol presenterade lovande patientdata från de 19 första patienterna under januari 2019. Data visade på tidig tumörkrympning (8 veckors behandling), definierat som en minskning större än 20 % av tumörstorlek från baslinjen, hos 47 % av patienterna (9/19) samt klinisk nytta av behandlingen hos 89 % av patienterna (17/19), se nedan graf.

 

2019-01-17 – PM, Isofol rapporterar tumörkrympning hos …


Overall Response Rate efter upp till 32 veckors behandling med arfolitixorin

I maj 2019 presenterade Isofol preliminära data kring tumörkrympning från 19 patienter behandlade upp till veckor som uppvisade ”best overall response rate” (ORR) hos 58 % av patienterna (11/19). Dessa patienter behandlades med 120 mg/m2 arfolitixorin och 5-fluorouracil (5-FU) med antingen irinotekan eller oxaliplatin (ARFIRI/ ARFOX). ORR definieras som en minskning av tumörstorleken med minst 30 % från behandlingsstart.

Läs mer om ISO-CC-005 (NCT02244632) »