Arkiv för maj, 2019

  • Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller Clinical Use Patent i USA

    Göteborg, 21 maj 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelade idag godkännande av ett ”Clinical…

    by
  • Isofol rapporterar 58 % Overall Response Rate

    Isofol rapporterar 58 % Overall Response Rate hos patienter med metastaserad kolorektal cancer i en fas 1/2a-studie med arfolitixorin GÖTEBORG,…

    by