Arkiv för mars, 2020

  • Genexpressionsdata från ny analysmetod stöder att större andel av patienter kommer att ha nytta av arfolitixorin

    Göteborg, Sverige, 30 mars 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag att…

    by
  • Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor och en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 30 miljoner kronor

    GÖTEBORG, Sverige, 30 mars 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar idag att…

    by