Arkiv för juli, 2020

  • Milstolpe med 330 patienter inkluderade i AGENT-studien vilket öppnar upp för interimanalysen

    GÖTEBORG, Sverige, 21 juli, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att…

    by
  • Uppdatering i AGENT-studien med anledning av covid-19

    GÖTEBORG, Sverige, 10 juli 2020 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar att utbrottet…

    by