Arkiv för september, 2020

  • 55 % objektiv tumörrespons hos extensionskohorterna i fas I/IIa-studien ISO-CC-005

    GÖTEBORG, Sverige, 30 september, 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag resultat…

    by
  • Stärkt patentskydd för arfolitixorin i Japan

    GÖTEBORG, Sverige, 1 september, 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att…

    by