Arkiv för januari, 2021

  • Isofol presenterar idag genuttrycksresultat från den slutförd fas I/IIa ISO-CC-005-studien vid ASCO-GI 2021 och uppdateringar tidpunkten för interimanalysen i AGENT-studien

    GÖTEBORG, Sverige, 15 januari, 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar att en…

    by