Arkiv för februari, 2021

  • Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2020

    GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att…

    by
  • Isofol meddelar att ett abstrakt har godkänts för AACR i april 2021

    Isofol meddelar att ett abstrakt har godkänts för den virtuella American Association for Cancer Research (AACR) kongressen 2021. Kongressen äger…

    by