Arkiv för april, 2021

 • Isofol senarelägger årsstämman 2021

  Göteborg, Sverige, 28 april 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att…

  by
 • Kallelse till extra bolagsstämma den 14 maj 2021 i Isofol Medical AB (publ)

  Göteborg, Sverige, 28 april 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna…

  by
 • Isofol meddelar sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor och en potentiell övertilldelningsoption om upp till cirka 100 miljoner kronor

  GÖTEBORG, Sverige, 28 april 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar härmed att…

  by
 • Kallelse till årsbolagsstämma den 20 maj 2021 i Isofol Medical AB (publ)

  Göteborg, Sverige, 20 april 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna…

  by
 • Redeye har intervjuat Isofol

  Redeye har intervjuat Ulf Jungnelius, vd för Isofol, i samband med tillkännagivandet att AGENT-studien kommer att slutföras med 440 patienter.…

  by