Alain Herrera

Alain Herrera

MD, PhD / Styrelseledamot

Dr. Alain Herrera, MD, är onkolog/hematolog som har varit direkt involverad i ett flertal registreringsprocesser däribland läkemedlet oxaliplatin som idag utgör tillsammans med fluorouracil och leucovorin en av dagens grundläggande behandlingsregimer, FOLFOX, vid behandling av kolorektalcancer. Innan arbetet som expert rådgivare inom onkologi, var Dr.Herrera Vice President för avdelningen Global Oncology Business Strategy and Development hos Sanofi där han även tidigare haft rollen som chef för Global Oncology Franchise. Ytterligare har Dr. Herrera även varit ordförande för Chiron Therapeutics Europe och verkställande direktör för Pierre Fabre Oncology Laboratories. Dr. Herrera är även styrelseledamot i bland annat; IDDI, Nanobiotix, PDCline Pharma, Gustave Roussy-Transfert och Arcad Foundation.

Uppdrag: Direktör / Styrelseledamot

Invald: Maj 2018

Födelseår: 1950

Innehav: 0 aktier*

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 31 december 2020.