Anders Rabbe

Anders Rabbe

Chief Executive Officer

Anders har en bred finansiell- och entreprenöriell bakgrund och har framgångsrikt strukturerat och utvecklat nya bolag inom ett flertal branscher. Han har tidigare erfarenheter från ledande befattningar som verkställande direktör, finanschef och styrelsemedlem i både börslistade och privatägda företag.

Anders har arbetat på Isofol sedan 2010.

Uppdrag: Chief Executive Officer

Innehav*:  115 932 aktier, 176 300 optioner**

Kontakt: info@isofolmedical.com

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 30 juni 2019.
** Isofol Medical AB (publ) Teckningsoptionsprogram 2018 serie 2018/2022 och serie 2018/2023. För mer information och villkor läs mer under Bolagsstyrning.