Anna Belfrage

Anna Belfrage

MBA / Styrelseledamot

Anna Belfrage är utbildad civilekonom från Lunds Universitet. MBA Övriga uppdrag: Styrelseledamot Note AB, Mycronic AB samt Serneke AB. T.o.m. maj 2019 Chief Financial Officer (CFO) för Södra Skogsägarna med ansvar även för inköp och IT, tidigare tillförordnad VD för Beijer Electronics, CFO för ABS Group i Cardo-koncernen och dessförinnan olika roller inom industriföretag som Dresser Wayne Fueling Systems, Obducat, Lund Eastern Energy och Åkerlund & Rausing.

Uppdrag: Styrelseledamot

Invald: 2019

Födelseår: 1962

Innehav: 3 000 aktier*

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Kontakt:

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 31 december 2020.