Anneli Karlsmo

Anneli Karlsmo

Global Clinical Trial Manager

Anneli är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av kliniska studierna med arfolitixorin inom kolorektalcancer. Anneli är legitimerad biomedicinsk analytiker. Hennes professionella erfarenhet omfattar snart 30 års erfarenhet av kliniska prövningar från både läkemedels- och medicinsktekniska industrin, men även från akademiska kliniska studier.

Anneli har arbetat på Isofol sedan 2020.

Kontakt:
E-post: anneli.karlsmo@isofolmedical.com

Telefon: 0702-43 37 50