Aram Mangasarian

Aram Mangasarian

PhD, MBA / Styrelseledarmot

Aram är vd och medlem i styrelsen för Noxxon Pharma, Berlin. Han har över 20 års erfarenhet inom bioteknikindustrin. Aram har haft ledande positioner inom bioteknikföretag så som C10 Pharma, Norge, Novexel, Frankrike och Exonhit Therapeutics, Frankrike och arbetat med kapitalanskaffning i börsföretag och förhandlat om licens- och försäljningsavtal med ledande läkemedelsföretag som Roche, Merck & Co och AstraZeneca. Aram har PhD i biologi från University of California, USA och MBA från INSEAD, Frankrike.

Uppdrag: Styrelseledamot

Invald: 2020

Födelseår: 1969

Innehav: 0 aktier*

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 31 december 2020.

Tillbaka till Styrelsen