Magnus Björsne

Magnus Björsne

PhD, MBA / Styrelseledamot

Magnus har varit verksam inom affärsutveckling på AstraZeneca sedan 2006. Han har även varit ansvarig för affärsutvecklingsgruppen på AstraZeneca i Göteborg och har deltagit i ett stort antal licensaffärer och andra typer av transaktioner med både stora läkemedelsbolag och små Biotech. Magnus har sedan 2014 drivit AZ BioVentureHub AB, ett åtagande att stärka den nationella utvecklingen av Life Science-företag.

Uppdrag: Direktör / Styrelseledamot

Invald: 2018

Födelseår: 1964

Innehav*: 0

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 31 december 2018.

Tillbaka till Styrelsen