Anders Vedin

Anders Vedin

MD, PhD / Styrelseledamot

Anders ledde Astras forskning, utveckling och strategiska marknadsaktiviteter inom kardiologi och gastrointestinala områden fram till 1998, då han utnämndes till professor i industriell ekonomi på Chalmers. Sedan 2002 har Anders varit aktiv inom Life Science som uppfinnare eller rådgivare till olika bolag och myndigheter. Han har haft ansvar för utveckling och marknadsintroduktion av minst åtta nya läkemedel, varav några har varit bland de mest sålda i världen.

Uppdrag: Direktör / Styrelseledamot

Invald: 2013

Födelseår: 1942

Innehav*: 0

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 31 december 2018.

Tillbaka till Styrelsen