Jenny Brinkeby

Jenny Brinkeby

Investor Relation & Marketing Coordinator

Jenny jobbar med investerarrelationer och som marknads koordinator. Hon hanterar pressmeddelanden, information- och marknadsmaterial samt underhåller företagets hemsida och har daglig kontakt med externt samarbetspartners. Hon har under de senaste 17 åren jobbat med marknadskommunikation inom ett företag som verkar inom cancerdiagnostik och stöttade koncernens övriga bolag med framtagning av marknadsmaterial. Fokus var även på förpackningar, etiketter och IFU samt dess tillhörande kvalitetsdokument. Utöver detta ansvarade hon för externa aktiviteter och såg till att den grafisk profilen efterlevdes.

Jenny har arbetat på Isofol sedan 2018.

Kontakt:
E-post: jenny.brinkeby@isofolmedical.com
Telefon: 0708-467722