Jonas Pedersén

Jonas Pedersén

Ph.D, MBA / Styrelseledamot

Jonas är verkställande direktör och ägare av Deallus Consulting, en London-baserad managementkonsult-firma fokuserad på life science-sektorn. Deallus har kontor i New York, Princeton, Los Angeles och Tokyo och arbetar med 20 av de 25 största läkemedelsföretagen med rådgivning inom kommersialisering och konkurrensstrategi. Jonas har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm, en PhD inom neurofysiologi samt en B.Sc inom psykologi.

Jonas har tidigare arbetat i USA som chef och direktör för Amgen Cometitive Intelligence-avdelning. Innan Amgen arbetade Jonas inom Therapy Area Pain Control på AstraZeneca R&D. Innan fördjupningen inom life science sektorn, så var Jonas en assisterade professor och biträdande chef vid avdelningen för belastningsskador på Arbetslivsinstitutet.

Han har rådgivit många av världens ledande läkemedelsorganisationer över ett spektrum av marknadssegment och är en välkänd föreläsare på handelshögskolor, konferenser och forum.

Uppdrag: Direktör / Styrelseledamot

Invald: 2011

Födelseår: 1969

Innehav*: 100 000 aktier

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 31 december 2018.