Paula Boultbee

Paula Boultbee

RN / Styrelseledamot

Paulas kompetens spänner över global kommersialiseringsplanering, pre-launch-förberedelser, stora lanseringsinitiativ för läkemedel och ”patient advocacy”. Hon har medverkat att introducera och stödja varumärken som Imbruvica (ibrutinib), Glivec / Gleevec (imatinib), Aranesp (darbopoetin), Camptosar (irinotecan) och Vectibix (panitumumab). Dessutom har Paula både haft ledande positioner och varit rådgivare åt stora bolag såsom Pharmacia (Pfizer), Novartis, Amgen, Proteolix (Onyx), Dendreon, Incyte och Pharmacyclics. Paula är för närvarande Chief Commercial Officer på Oncopeptides AB.

Uppdrag: Direktör / Styrelseledamot

Invald: 2018

Födelseår: 1958

Innehav*: 0 aktier

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav vid 31 december 2019.