Jonathan Holmén, M.Sc

Jonathan Holmén, M.Sc

Business Development Manager

Jonathan är anställd som Business Development Manager, men är även projektledare för olika områden vilket bland annat inkluderar regulatoriska, prekliniska och kliniska projekt. Jonathan har en M.Sc. i molekylärbiologi från Högskolan i Skövde/Helmholtz Centre for Infection Research samt en tvärvetenskaplig M.Sc. i affärsutveckling inom life science från Göteborgs Universitet och Chalmers. Jonathan har över 10 års erfarenhet inom forskning och läkemedelsutveckling och har tidigare bland annat haft olika roller i prekliniska kontraktsforskningsbolag samt arbetat som managementkonsult åt en rad olika läkemedels och bioteknikbolag där fokus låg på att bistå kunder med olika tjänster kopplat till affärsutveckling.

Jonathan har arbetat på Isofol sedan 2015.

Kontakt: 
E-post: jonathan.holmen@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 85 90