Karin Gedda, M.Sc

Karin Gedda, M.Sc

Director Clinical Operations

Karin är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av kliniska studierna med arfolitixorin inom kolorektalcancer. Karin har en M.Sc. inom analytisk kemi från Göteborgs Universitet.
Hennes professionella erfarenhet omfattar mer än 17 år av farmaceutisk utveckling och klinisk forskning från läkemedelsindustrin.

Karin har arbetat på Isofol sedan 2018.

Kontakt:
E-post: karin.gedda@isofolmedical.com
Telefon: 0729-94 53 37