Karin Lundström

Karin Lundström

Clinical Trial Assistant

Karin är ansvarig för den administrativa verksamheten vid genomförandet av de kliniska studierna med arfolitixorin. Karin har c:a 20 års erfarenhet inom läkemedels- och medicintekniska industrin.

Karin har arbetat på Isofol sedan 2017.

Kontakt:
E-post: karin.lundstrom@isofolmedical.com
Telefon: 0738-55 55 96