Lena Hölscher

Lena Hölscher

Business Support Manager

Lena är ansvarig för företagets redovisning, ekonomi och ledningsstöd. Lena har under de senaste 15 åren varit verkställande direktör för sin egen konsultfirma, som är inriktad på finansiell rådgivning. Primärt har hennes fokus varit att arbeta som inhyrd finanschef vilket har omfattat projektledning, redovisning och kapitalanskaffning för hennes kunder på den svenska marknaden. Detta har resulterat i hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta med entreprenörsdrivna företag i en mängd olika branscher.

Lena har arbetat med Isofol Medical AB sedan augusti 2015.

Kontakt:
E-post: lena.holscher@isofolmedical.com
Telefon: 0708-807 011