Lisa Skintemo, M.Sc

Lisa Skintemo, M.Sc

Global Clinical Trial Manager

Lisa är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av de kliniska studierna med arfolitixorin inom kolorektalcancer. Lisa har en M.Sc i farmaceutisk biovetenskap från Göteborgs universitet. Lisa har arbetat på svenska läkemedelsverket och har över tio års klinisk forskarerfarenhet inom läkemedels- och medicinsktekniska industrin.

Lisa har arbetat på Isofol Medical AB sedan 2015.

Kontakt:
E-mail: lisa.skintemo@isofolmedical.com
Telefon:0702-433 765