Lisa Skintemo, M.Sc

Lisa Skintemo, M.Sc

Global Clinical Trial Manager

Lisa är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av de kliniska studierna med arfolitixorin (Modufolin®) inom kolorektalcancer. Lisa har en M.Sc i farmaceutisk biovetenskap från Göteborgs universitet. Lisa har arbetat på svenska läkemedelsverket och har över tio års klinisk forskarerfarenhet inom läkemedels- och medicinsktekniska industrin.

Lisa har arbetat på Isofol Medical AB sedan 2015.

Kontakt:
E-mail: lisa.skintemo@isofolmedical.com
Telefon:0702-433 765