Lisa Skintemo, M.Sc

Lisa Skintemo, M.Sc

Safety Manager and Global Clinical Trial Manager

Lisa är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av de kliniska studierna med arfolitixorin inom kolorektalcancer. Dessutom ansvarar hon för den operativa verksamheten gällande biverkningsrapportering och skyndsam rapportering till myndighet från de kliniska studierna. Lisa har en M.Sc i farmaceutisk biovetenskap från Göteborgs universitet. Hon har arbetat på svenska Läkemedelsverket och har över 15 års klinisk forskarerfarenhet inom läkemedels- och medicinsktekniska industrin.

Lisa har arbetat på Isofol sedan 2015.

Kontakt:
E-post: lisa.skintemo@isofolmedical.com
Telefon: 0702-433 765