Louise Kvistgaard, M.Sc Pharmacy

Louise Kvistgaard, M.Sc Pharmacy

Quality Assurance Manager

Louise är ansvarig för samordningsarbetet kring att uppdatera bolagets Business Quality Manual och den övergripande strukturen av bolagets Quality Management System. Louise ansvarar för genomförandet av den globala kvalitetsplanen och för revisionsprogrammet (inklusive samordning och uppföljning av externa och interna revisioner).

Louise har en M.Sc. i farmaci från Köpenhamns universitet och har erfarenhet från läkemedelsindustrin sedan 2003 där hon genom ett antal roller har ansvarat för kvalitetssäkring och klinisk verksamhet i ett flertal företag både i Sverige och Danmark.

Louise har arbetat på Isofol sedan 2014.

Uppdrag: Quality Assurance Manager

Kontakt:
E-post: louise.kvistgaard@isofolmedical.com
Telefon: 0707-505 567