Magnus Östberg, M.Sc

Magnus Östberg, M.Sc

Global Clinical Trial Manager

Magnus är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av kliniska studierna med arfolitixorin inom kolorektalcancer. Magnus har en M.Sc. inom molekylärbiologi från Uppsala Universitet.

Hans professionella erfarenheten omfattar mer än 8 år av klinisk forskarerfarenhet från både läkemedels- och medicinsktekniska industrin.

Magnus har arbetat på Isofol sedan 2016.

Kontakt:
E-post: magnus.ostberg@isofolmedical.com
Telefon: 0707-998 927