Magnus Östberg, M.Sc

Magnus Östberg, M.Sc

Global Clinical Trial Manager

Magnus är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av kliniska studierna med arfolitixorin (Modufolin®) inom kolorektalcancer. Magnus har en M.Sc. inom molekylärbiologi från Uppsala Universitet.

Hans professionella erfarenheten omfattar mer än 8 år av klinisk forskarerfarenhet från både läkemedels- och medicinsktekniska industrin.

Magnus har arbetat på Isofol sedan 2016.

Kontakt:
E-post: magnus.ostberg@isofolmedical.com
Telefon: 0707-998 927