Robert Corbé, M.Sc

Robert Corbé, M.Sc

Global Clinical Trial Manager

Robert är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av kliniska studierna med arfolitixorin (Modufolin®) inom Osteosarcom. Utöver detta ansvarar Robert för forskarinitierade studier med Modufolin®. Robert har en M.Sc. inom analytisk kemi från Göteborgs Universitet. Hans professionella erfarenheten omfattar mer än 17 år av klinisk forskarerfarenhet från både läkemedels- och medicinskteknisk industrin.

Robert har arbetat på Isofol Medical AB sedan oktober 2017.

Kontakt:

E-post: robert.corbe@isofolmedical.com

Telefon: 0705-697 838