Roger Tell, MD, PhD

Roger Tell, MD, PhD

Chief scientific officer and Senior vice president of clinical development

Dr. Tell kommer närmast från Aprea Therapeutics AB, där han var vice president för klinisk utveckling, som övervakade alla kliniska och medicinska funktioner. Före Aprea var han en internationell klinisk projektchef vid Servier i Suresnes, Frankrike. Han har en lång erfarenhet som onkolog samt rådgivare till ett antal biofarma företag, bland annat Eli Lilly, Astra Zeneca och Merck Serono. Dr. Tell har en medicinsk examen och doktorsexamen i experimentell onkologi från Karolinska Institutet i Sverige och han avslutade sin utbildning i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Roger har arbetet på Isofol sedan  2019.

Uppdrag: Chief scientific officer and Senior vice president of clinical development

Innehav*: 0 aktier, 176 300 optioner**

Kontakt:
E-post: roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: (+46) 760 293 911

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 30 juni 2019.
** Isofol Medical AB (publ) Teckningsoptionsprogram 2018 serie 2018/2022 och serie 2018/2023. För mer information och villkor läs mer under Bolagsstyrning.