Roger Tell, MD, PhD

Roger Tell, MD, PhD

Chief Scientific Officer and Chief Medical Officer

Dr. Roger Tell är ansvarig för medicinska och vetenskapliga frågor på Isofol. Dr. Tell började på Isofol i februari 2019 som Senior Vice President för klinisk utveckling och Chief Scientific Officer, samt sedan augusti 2019 även som Chief Medical Officer. Han kom närmast från Aprea Therapeutics AB, där han var Vice President för klinisk utveckling. Före Aprea var han en internationell klinisk projektdirektör på Servier i Suresnes, Frankrike. Han har en lång erfarenhet som onkolog samt rådgivare till ett antal biofarma företag, bland annat Eli Lilly, Astra Zeneca och Merck Serono. Dr. Tell har en läkarexamen samt en doktorsexamen i experimentell onkologi från Karolinska Institutet i Sverige och han avslutade sin specialistutbildning i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Roger har arbetet på Isofol sedan  2019.

Uppdrag: Chief Scientific Officer and Chief Medical Officer

Innehav: 5 000 aktier*, 176 300 optioner**

Kontakt:
E-post: roger.tell@isofolmedical.com
Telefon: (+46) 760 293 911

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 30 september 2021.
** Isofol Medical AB (publ) Teckningsoptionsprogram 2018 serie 2018/2022 och serie 2018/2023. För mer information och villkor läs mer under Bolagsstyrning.