Sten Nilsson MD, PhD

Sten Nilsson MD, PhD

Advisor

Prof. Nilsson, MD, PhD, är en av Skandinaviens ledande kliniker inom urologisk onkologi. Han har varit professor i onkologi på Karolinska sjukhuset, Stockholm, Sverige och har omfattande klinisk- och forskningserfarenhet inom både onkologi och nuklearmedicin. Inom läkemedelsindustrin har Prof. Nilsson varit rådgivare till styrelserna i flera ledande läkemedelsbolag såsom Bayer Healthcare, Janssen, Ipsen, Novartis, AstraZeneca, Pharmacia / Pfizer, Roche och Lilly. Han är också grundare av Dextech Medical (Aktietorget, Stockholm) och tillhandahåller vetenskaplig och strategisk rådgivning som styrelseledamot i PledPharma (Nasdaq First North) och Spago Nanomedical (Aktietorget, Stockholm).