Tony Gustavsson

Tony Gustavsson

Chief Commercial Officer

Tony Gustavsson leder bolagets licensiering- och kommersialiseringsarbete för läkemedelskandidaten arfolitixorin. Närmast kommer Tony från AstraZeneca där han innehaft ett stort antal seniora kommersiella roller, senast som chef för den globala Pricing and Market Access funktionen för företagets kardiovaskulära, renala och metabola terapiområde. Innan detta var Tony Global Commercial Lead för en av AstraZenecas produktgrupper inom diabetesbehandling och var där ansvarig för den globala kommersiella lanseringen av produkterna. Tony är civilekonom från Lunds Universitet.

Tony har arbetat på Isofol sedan 2020.

Uppdrag: Chief Commercial Officer

Innehav*: 0

Kontakt:
E-post: tony.gustavsson@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 16 89 65

 

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 30 september 2020.